Piedalīšanās

 

Zinātne un tehnoloģija - solis nākotnē (RaTSIF-2023).

44. zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Zinātne un tehnoloģija – solis nākotnē”

Konferences mērķis ir TSI un citu augstāko izglītības iestāžu jauno zinātnieku apvienošana, kā pamatā ir kopīgas starpdisciplīnu pētniecības intereses ar mērķi iegūt jaunus kvalitatīvus rezultātus, risinot problēmas, kas pastāv jau šobrīd un radīsies nākotnē.

Zinātniskās konferences programmā iekļautas latviešu un ārzemju zinātnieku plenārsēžu prezentācijas-lekcijas un jauno dalībnieku prezentācijas sekcijas darbu ietvaros.

Konference nodrošina iespēju jaunajiem pētniekiem piedalīties starpnozaru zinātniskajā konferencē un sadarboties ar pieredzējušiem zinātniekiem. Visi jaunie zinātnieki, kuri nodarbojas ar tehniskiem, ekonomiskiem un sociāliem pētījumiem, tiek aicināti iepazīstināt ar savu darbu un piedalīties zinātniskajā diskusijā.   Konferences laikā katram ir iespēja atrast domubiedrus, nostiprināt profesionālos sakarus, attīstīt un uzlabot komunikatīvās prasmes un iegūt vērtīgu pieredzi zinātniskās konferences diskusijās.

Konference notiek divas reizes gadā.

Konferencē aicināti piedalīties jaunie zinātnieki, doktorantūras studenti, aspiranti un studenti no Latvijas un ārvalstu augstskolām.

Konferences oficiālās valodas ir latviešu un angļu valoda.

Transporta un sakaru institūts (Latvija)

Transporta un sakaru institūts – tā ir moderna augstskola ar teju simtgadīgu vēsturi. TSI – leģendārā RCAII (Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts) un RAU (Rīgas aviācijas universitātes) pēctecis.

Pašreizējā veidolā TSI ir dibināts 1999.gadā. Šodien TSI ir vienīgā privātā universitātes tipa tehniskā augstskola, kurā iespējams iegūt augstāko izglītību latviešu, krievu un angļu valodā.

 • Igors Kabaškins, profesors, priekšsēdētājs, studiju programmas direktors, TSI
 • Irina Jackiva, profesore,  valdes priekšsēdētāja, TSI
 • Boriss Mišņevs, profesors, studiju programmas direktors, TSI
 • Irina Kuzmina-Merlino, profesore, studiju programmas direktore, TSI
 • Mihails Savrasovs, profesors, prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, TSI
 • Yulia Stukalina, profesore,  Transporta un vadībzinātņu fakultātes prodekāns, TSI
 • Emmanuel Merchan, profesors, Inženierzinātņu fakultātes dekāna p.i., TSI
 • Inna Stecenko, profesore,  Transporta un vadībzinātņu fakultātes dekāns, TSI
 • Aleksandrs Medvedevs, profesors, Inženierzinātņu fakultātes prodekāns, TSI
 • Irina Pticina, profesore, Studiju prorektore, TSI
 • Irina Jackiva, profesore, TSI Valdes priekšsēdētāja, TSI
 • Mihails Savrasovs, profesors, prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, TSI
 • Jelena Rutkovska, organizatore, TSI
 • Dmitry Pavlyuk, profesors, Inženierzinātņu fakultātes prodekāns, TSI

 

Kontaktpersona:

Jelena Rutkovska: (+371) 67100651, Rutkovska.J@tsi.lv

Transporta un sakaru institūta darbiniekiem un studējošiem:
Olga Zerviņa: (+371) 67100613, Zervina.O@tsi.lv

Transporta un sakaru institūta doktorantiem:
Oksana Pozdnyakova: (+371) 67100572, Pozdnakova.O@tsi.lv

Konferences tēmas

galvenie zinātniskie virzieni

 • Telekomunikācija un tīkli
 • Modernās izsekošanas un atklāšanas tehnoloģijas
 • Lietiskais internets (IoT)
 • Iebūvējamās sistēmas
 • Robotika
 • Skaitliskās metodes un zinātniskie aprēķini
 • Statistika, varbūtības teorija un izlases procesi
 • Daudz kritēriju optimizācija
 • Uz pakalpojumiem orientēta skaitļošana
 • Viedās vides un lietojumprogrammas
 • Informācijas tehnoloģijas un organizatoriskā rīcība
 • Aģenti, datu ieguve un ontoloģija
 • Lielie dati un analītika
 • Aģentu sistēmas, viedās skaitļošanas un lietojumprogrammas
 • Mākoņdatošana
 • Informācija un tīkla drošība
 • Organizācijas informācijas sistēmas, informācijas pārvaldības sistēmas
 • Jaunas IKT lietojumprogrammas digitālajā sabiedrībā
 • Vadības informācijas sistēmas
 • Lēmumu atbalsta sistēmas
 • Projektēšanas un izstrādes metodes un struktūras
 • Virtuālā un papildinātā realitāte. Rīki un lietojumprogrammas
 • Pārvaldiet virtualizētās sistēmas. Platformas, rīki, vides un gadījumu izpēte
 • Programmatūras prasību izstrāde
 • Programmatūras izstrāde, ietvari un arhitektūra
 • Mākslīgie neironu tīkli un veiktspēja
 • Programmatūras un izvietošanas vide
 • Programmatūras izlūkošana
 • Programmatūras veiktspēja un novērtēšana
 • Datoru vīzija
 • Uzticamības un statistikas teorija un pielietojumi
 • Mūsdienu vadība informācijas sabiedrībā
 • Globalizācijas problēmas pasaules ekonomikā
 • Inovācija kā mūsdienu vadības pamats
 • Digitālā ekonomika: attīstības perspektīvas
 • Digitālās uzņēmējdarbības pārveidošana: iespējas un perspektīvas
 • Informācijas tehnoloģijas ekonomikā
 • Latvijas un ES finanšu sistēmas attīstības problēmas un attīstības veidi
 • Finanšu vadības loma vadības sistēmā
 • Stratēģiskā vadība kā pamats efektīvai pārvaldībai
 • Mārketinga loma mūsdienu biznesa vadībā
 • Interneta mārketinga un e-komercijas perspektīvas un problēmas
 • Nodokļu plānošana organizācijā
 • Bankas un apdrošināšana
 • Cilvēkresursu vadība: problēmas un perspektīvas
 • Vadība kā mūsdienu organizācijas efektīvas vadības sastāvdaļa
 • Biznesa izglītība: digitālās tehnoloģijas, iespējas un problēmas
 • Uzņēmuma sociālā atbildība
 • Augstskolu pedagoģijas mūsdienu teorijas un metodikas
 • Speciālistu profesionālās sagatavotības pilnveidošana
 • Mūsdienu biznesa izglītība: galvenās tendences, problēmas un to risināšanas metodes
 • Docētāja loma mūsdienu izglītības procesā
 • Mācību rezultātu vērtēšanas un kontroles formas un metodes
 • Izglītības psiholoģijas mūsdienu aspekti
 • Zinātnes loma akadēmisko programmu attīstībā. Pētnieciskā un eksperimentālā darbība izglītības procesā
 • Studentu apmierinātības ar izglītības pakalpojumu kvalitāti monitorings
 • Izglītības pēctecības (skola-augstskola)  teorētiskie un metodiskie risinājumi
 • Informācijas tehnoloģijas izglītībā
 • Tālmācība: pieredze, problēmas, perspektīvas
 • Sistēmas Moodle izmantošanas pieredze studiju procesā
 • Augstskolas studiju procesa plānošanas un norises administratīvie un juridiskie aspekti
 • Augstākas izglītības globalizācija un augstskolu un programmu kvalitātes starptautiska atzīšana (mobilitāte, kopīgās programmas, masveida tiešsaistes kursi, starptautiskā akreditācija, reitingi)
 • Pēctecības problēma: vidējā speciālā izglītība – augstākā izglītība – ražošana

Pieaicinātie lektori

DR RAQUELINE AZEVEDO MEDEIROS SANTOS

Senior Researcher at the Center for Quantum Computer Science, University of Latvia, Riga, Latvia

Lecturer on Quantum Computing at the Transport and Telecommunication Institute

   Dalības maksa

   Standarta
   40
   • Tēžu prezentācija
   • Visu sesiju apmeklējums
   • Tēžu kopsavilkums
   Iesniegt tēžes
   Hot!
   BSc, MSc, PhD Studentu
   20
   • Tēžu prezentācija
   • Visu sesiju apmeklējums
   • Tēžu kopsavilkums
   Iesniegt tēžes
   TSI studentiem un darbiniekiem
   free
   • Tēžu prezentācija
   • Visu sesiju apmeklējums
   • Tēžu kopsavilkums
   Iesniegt tēžes

   Dalības kārtība

   Reģistrācijas sākums:

   31.10.2023

   Tēžu iesniegšanas beigu termiņš:

   21.11.2023

   Informācija par tēžu recenzēšanas rezultātiem:

   30.11.2023

   Konference:

   08.12.2023

   • Tēzēm jāatspoguļo autora zinātniskais vai tehniskais ieguldījums izskatāmās problēmas risināšanā. Tiks izskatītas tēzes, kuras iepriekš nav bijušas publicētas.
   • Tēzes var tikt sagatavotas latviešu, krievu un angļu valodās, ar izpildītu gramatikas un punktuācijas pārbaudi.
   • Pirms tēžu nosūtīšanas, iesakām iepazīties ar informāciju sadaļā Tēžu noformēšana. Tēžu formatēšanai ieteicams izmantot šablonus, kas pieejami tajā pašā sadaļā.
   • Lai lejupielādētu tēzes, lūdzu, izmantojiet saiti (reģistrējaties, ja Jums nav konta EasyChair sistēmā).

   Tēzes

   Tēzēm (apmēram 600 vārdu), kas iesniegtas recenzēšanai, jābūt ar precīzu, skaidru ideju, tēmu, jāsniedz īss satura izklāsts, jāietver informācija par visiem autoriem (pilns vārds, darba vieta, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā adrese). Iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

   Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu tēzes netiks izskatītas, ja tās nebūs formatētas saskaņā ar tēžu šablonu.

   Nosaukums:

   Adrese:

   Reģistrācijas numurs:

   Banka nosaukums

   SWIFT:

   Banka adrese:

   IBAN:

   Mērķis:

   Transporta un sakaru institūts

   Lomonosova 1, Rīga, LV-1019, Latvija

   LV40003458903

   Swedbank

   HABALV22

   Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, Latvija

   LV06HABA0551032952167

   RaTSiF 2023a

   Reģistracija

   Konference notiks 2023. gada 8. decembrī Transporta un sakaru institūtā.

   [recaptcha id:recaptcha]

   Mūsu partneri

   mūs atbalsta

   logo_h_lv_rgb
   Logo-blue
   Academpark-A-sm
   LaTAIA-lv
   LPAA

   Kontakti

   Rīga, Latvija

   Rīga – Latvijas Republikas galvaspilsēta. Pateicoties savam  ģeogrāfiskajam izvietojumam, Rīgai piemīt lieliskas  tirdzniecības iespējas, pilsēta ir nozīmīgs kultūras un tūrisma objekts. Neskatoties uz to, ka Rīga piedāvā visas modernas pilsētas priekšrocības, tā ir saglabājusi savu vēsturisko šarmu, kas it īpaši sajūtams  tās senajā viduslaiku daļā- Vecpilsētā.

   Vecpilsēta  saglabājusi daudz klusējošu pagātnes liecību. Senās, šaurās ieliņas, vēsturiskie pieminekļi, ērģeļmūzika vienā no Eiropas vecākajām baznīcām piesaista mūsu pilsētas viesus. 1998.gadā Rīgas vecpilsēta tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

   Transporta un Sakaru Institūts

   Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, Latvija

   Ar sabiedrisko transportu

   (15 minūšu attālumā no pilsētas centra):
   – ar trolejbusu Nr. 15 līdz Lomonosova ielas pieturai
   – ar tramvajiem nr. 7 vai 9 līdz Balvu ielas pieturai